Logistické služby


V rámci spolupráce umíme našim nájemníkům poskytovat služby v oblasti skladování a kompletace zboží, případně sdílení materiálně - technických, technologických nebo personálních zdrojů a to v kooperaci naší logistické společnosti CLEVER LOGISTIC s.r.o..

Partner pro komplexní logistický servis | Cleverlogistic